(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Indien u kind ziek is en niet naar school kan gaan belt u met de school om door te geven dat u kind thuis blijft. Is uw kind de volgende dag nog ziek, dan hoeft u niet weer te bellen.

Indien u vrijaf wilt voor uw kind meldt u dit aan de directeur. Dit liefst per mail, u krijgt zo snel mogelijk dan via de mail een antwoord. Leidend is het absentieprotocol van de gemeente Súdwest Fryslán.