(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Indien u kind ziek is en niet naar school kan gaan, belt u met de school om door te geven dat u kind thuis blijft. Is uw kind de volgende dag nog steeds ziek, dan hoeft u niet weer te bellen.

Indien u vrijaf wilt voor uw kind(eren) meldt u dit aan de directeur. Dit doet u het liefst per mail, u krijgt zo snel mogelijk via de mail een antwoord. Leidend in dezen is het absentieprotocol van de gemeente Súdwest Fryslân.