(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Welkom op de site van CBS De Foareker

De naam van de school is ontleend aan ons leefgebied. Een “foareker” is de dwars-akker aan het begin van een weiland.
Deze wordt het eerst gemaaid, zodat er ruimte vrijkomt om het verdere land te maaien.

Snel praktische informatie bekijken

De MR

De MR

Medezeggenschapsraad...

Team

Team

Lineke Bakker...