(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Zoals iedere basisschool zijn er op school 8 groepen. Op onze relatief kleine dorpsschool zitten er kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een klaslokaal. Op CBS ‘De Foareker’ wordt gewerkt in combinatiegroepen van 2 leerjaren.

Groepsindeling en personele bezetting schooljaar 2021-2022

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Wilma Overal   Gr. 1-2 Gr. 1-2 Gr. 1-2  
Riny van der Vliet Gr. 1-2        
Ineke Duipmans Gr. 3-4 Gr. 3-4 Gr. 3-4    
Wendy Kuipers   IB-taken IB-taken Gr. 3-4 Gr. 3-4
 
Hanneke Westra Gr.5-6 Gr. 5-6 RT/Groeps-ondersteuning RT/Groeps-ondersteuning  
Rennie Landman     Gr. 5-6 Gr.5-6 Gr. 5-6
Harm Kappe Verlofdag NPO) (Groeps-ondersteuning Gr. 7-8 Gr. 7-8 Gr. 7-8
Jeannet Westra Gr. 7-8 Gr. 7-8      
Teatske kamstra (NPO)Groeps-ondersteuning        
Saskia van Arum Zwangerschapsverlof
Lineke Bakker Wisselde dagen