(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Formatie schooljaar 2020-2021:

Het aantal leerlingen op 1 oktober 2019 was 88 en bepaalt het aantal formatieplaatsen. We hebben dit schooljaar iets meer dan vijf fte’s inclusief de directie.
We krijgen nog altijd iets meer dan waar we recht op hebben. We hebben wel een extra budget ontvangen van het Rijk (werkdrukverlaging). Daardoor werken we opnieuw met vier groepen.
Op de woensdag zijn er twee leerkrachten “over”, deze leerkrachten doen RT-werkzaamheden, de Plusklas, en andere ondersteunende zaken.
Dit schooljaar `draaien` we dus met de volgende vier groepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.