(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Formatie schooljaar 2019-2020:

Het aantal leerlingen op 1 oktober van het vorige schooljaar (91 in 2018) bepaalt het aantal formatieplaatsen. We hebben dit schooljaar iets meer dan vijf fte’s inclusief de directie.
We krijgen nog altijd iets meer dan waar we recht op hebben. We hebben wel een extra budget ontvangen van het Rijk (werkdrukverlaging) en dit schooljaar niet van onze Stichting. Daardoor zijn er helaas te weinig middelen om met vijf groepen te kunnen werken. We hebben wel drie dagen personeel over. Deze dagen worden ingezet in de bovenbouw.
Op de woensdag zijn er twee leerkrachten in groep 5/6 en op woensdag en donderdag zijn er twee leerkrachten in groep 7/8.
Dit schooljaar `draaien` we dus met de volgende vier groepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.