(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Zoals iedere basisschool zijn er op school 8 groepen. Op onze relatief kleine dorpsschool zitten er kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een klaslokaal. Op CBS ‘De Foareker’ wordt gewerkt in combinatiegroepen van 2 leerjaren.

Groepsindeling en personele bezetting schooljaar 2023-2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Geartsje Anema  

Gr. 1-2

 

Gr. 1-2
Wilma Overal Gr. 1-2 Gr. 1-2  

 

Saskia van Arum Gr. 3-4 Gr. 3-4  

Gr. 3-4

 

Ineke Duipmans mo:Gr. 4 + RT mo: Gr. 4 + RT mo: Gr. 4 + RT
Wendy Kuipers mo:IB-taken mo: IB-taken Gr. 3-4 Gr. 3-4
mi:  IB-taken
Hanneke Westra Gr. 5-6 mo: Gr. 5-6 mo: RT 5-8
mi:  RT+pluskl.
Rennie Landman  

 

Gr. 5-6 Gr. 5-6 Gr. 5-6
Harm Kappe  

Gr. 7-8

 

Gr. 7-8 Gr. 7-8 Gr. 7-8
Silvia van der Wal Gr. 7-8