(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Zoals iedere basisschool zijn er op school 8 groepen. Op onze relatief kleine dorpsschool zitten er kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een klaslokaal. Op CBS ‘De Foareker’ wordt gewerkt in combinatiegroepen van 2 leerjaren.

Groepsindeling en personele bezetting schooljaar 2022-2023

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Wilma Overal Gr. 1-2 Gr. 1-2 Gr. 1-2
Riny van der Vliet Gr. 1-2
Ineke Duipmans Gr.3 Gr.3 Gr.3
Gr. 3-4 RT gr. 1-2 Gr. 3-4
Saskia van Arum Gr. 4* Gr. 4* Gr. 4*
RT 5/6/7/8 Gr. 3-4-5 RT 5/6/7/8
Wendy Kuipers IB-taken IB-taken Gr. 3-4 Gr. 3-4
Hanneke Westra Gr.5-6 Gr. 5-6 Gr. 5-6
Rennie Landman RT/Groeps-ondersteuning Gr.5-6 Gr. 5-6
Harm Kappe Gr. 7-8* Gr. 7-8* Gr. 7-8* Gr. 7-8 Gr. 7-8
Lineke Bakker Hele dag aanwezig Wisselend aanwezig ’s Middags aanwezig Hele dag aanwezig Afwezig

*Op de maandag-, dinsdag-, en woensdagochtend wordt er gedurende de ochtend 2x tijd vrijgemaakt voor ondersteuning in groep (6), 7 en 8 voor leerlingen met een eigen leerlijn