(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Wij vinden dat wij een gezonde school zijn en daarom vragen we om kinderen een gezonde lunch in een lunchtrommel mee te geven (boterham, cracker, beschuit, muesli). Dat betekent dat de kinderen geen snoep, chips, koeken mee mogen nemen. Kinderen mogen voor de beide pauzes drinken van huis meenemen. Wij raden een gezonde drank aan.
Omdat we in het kader van de gezonde school, het afval in de vorm van pakjes en blikjes drinken graag willen beperken, gaat onze voorkeur gaat in dit geval uit naar een hersluitbare beker. Verpakkingen van pakjes, blikjes etc. moeten weer mee naar huis worden genomen. Alle kinderen hebben ook een schoolbeker en kunnen deze beker gebruiken om water te drinken.

Fruit met oogjes