(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

We werken op De Foareker met een continurooster.
We gaan uit van het 5-gelijke-dagen-model, d.w.z. dat we op alle 5 dagen dezelfde schooltijden hanteren.
De schooldag begint om 8.20 uur en duurt tot 14.00 uur.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben de gehele vrijdag vrij.


Groep 1 t/m 2 Groep 3 t/m 8
Maandag 8.20-14.00 uur 8.20-14.00 uur
Dinsdag 8.20-14.00 uur 8.20-14.00 uur
Woensdag 8.20-14.00 uur 8.20-14.00 uur
Donderdag 8.20-14.00- uur 8.20-14.00 uur
Vrijdag vrij 8.20-14.00 uur