(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Start van dit cursusjaar: maandag 23 augustus 2021

vakantie         van   tot en                met
Herfstvakantie zaterdag 16 oktober 2021 zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie vrijdag 24 december 2021 zondag 9  januari 2022
Voorjaarsvakantie zaterdag 19 februari 2022 zondag 27 februari 2022
Paasvakantie vrijdag  15 april 2022 maandag 18    april 2022
Meivakantie woensdag  27 april 2022 zondag 8 mei 2022
Hemelvaartsvakantie donderdag 26 mei 2022 zondag 29 mei 2022
Pinkstervakantie zaterdag 4 juni 2022 maandag 6 juni 2022
Zomervakantie zaterdag 16  juli 2022 zondag 28 augustus 2022

 

Overige vrije (mid)dagen
Datum
Studiedag 7 februari 2022
Studiedag CBO De Greiden 10 maart 2022
Studiedag 22 juni 2022
Studiemiddag 27 oktober 2021
Studiemiddag 6 april 2022
Dorpsfeest 24 juni 2022
IJsvrij