(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Voor een overzicht van vakanties en vrije dagen verwijzen we u ook naar onze kalender.

De vakanties en studiedagen hebben we hier op een rij gezet.

Herfstvakantie:

zaterdag 19 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie:

zaterdag 21 december 2020 t/m zondag 5 januari

Voorjaarsvakantie:

zaterdag 15 februari 2020 t/m zondag 23 februari 2020

Paasvakantie:

vrijdag 10 april 2020 t/m maandag13 april 2020

Meivakantie:

zaterdag 25 april 2020 t/m woensdag 6 mei 2020

Hemelvaartsvakantie:

donderdag 21 mei 2020 t/m zondag 24 mei 2020

Pinkstervakantie:

zaterdag 30 mei 2020 t/m maandag 1 juni 2020

Zomervakantie:

zaterdag 4 juli 2020 t/m zondag 16 augustus 2020

Studiedagen:

woensdag 17 juni 2020; de leerlingen zijn de hele dag vrij