(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Voor een overzicht van vakanties en vrije dagen verwijzen we u ook naar onze kalender.

De vakanties en studiedagen hebben we hier op een rij gezet.

Herfstvakantie:

zaterdag 10 oktober 2020 t/m zondag 18 oktober 2020

Kerstvakantie:

zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:

zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021

Paasvakantie:

vrijdag 2 april 2021 t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie:

zaterdag 1 mei 2021 t/m woensdag 16 mei 2021

Hemelvaartsvakantie:

is opgenomen in de Meivakantie

Pinkstervakantie:

zaterdag 22 mei 2021 t/m maandag 24 mei 2021

Zomervakantie:

zaterdag 10 juli 2021 t/m zondag 22 augustus 2021

Studiedagen:

woensdag 4 november 2020; de leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur
woensdag 3 februari 2021; de leerlingen zijn de gehele dag vrij
woensdag 31 maart 2021: de leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur
woensdag 23 juni 2021: de leerlingen zijn de gehele dag vrij