(0515) 33 22 75 foareker@degreiden.nl

Deze schoolgids geeft heel veel belangrijke informatie aan ouders.
Ook nieuwe ouders krijgen een mooi inkijkje in onze school.

Schoolgids Foareker 2022-2023def